18.07.2013 Pierwsza Kuźnia Aktywności

Zdjęcia z zajęć I grupy można obejrzeć tutaj.

Projekt pt. "Pracowia Kompetencji - Aktywny Senior" jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programy Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOSII).

Opinie

Było fajnie wykładowczyni kompetentna zajęcia dobrze opracowane.

Lech