„Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” – projekt senioralny podsumowany w ewaluacji i metaewaluacji.

Podczas trwania projektu „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” - zrealizowanego dzięki dofinansowaniu Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 - 2020, prowadzona była ewaluacja. Na zakończenie każdego z 5 typów zajęć ich uczestnicy i uczestniczki pisemnie, anonimowo wypowiadali się m. in. sugerując tematy, które ich najbardziej interesują i oceniając różne obszary zajęć jak np. prowadzenie, dostosowanie do potrzeb słuchaczy czy przygotowane materiały. Zebrane opinie, wyrażane zarówno na skali, jak również w odpowiedziach na pytania otwarte wraz z ostateczną ankietą wypełnianą po zakończeniu udziału w projekcie, posłużyły do stworzenia na ich bazie metaewaluacji. Zawiera ona dane dotyczące całości projektu, poszczególnych zajęć, opinie i oczekiwania. Serdecznie zapraszamy zarówno beneficjentów zajęć, jak również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badania.

Opinie

Szkolenie było interesujące, nabyta wiedza przyda się na co dzień. Sposób prowadzenia był bardzo docierający do słuchacza, bardzo mi się podobało zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane czekam na inne takie inicjatywy.

Renata