„Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” – projekt senioralny podsumowany w ewaluacji i metaewaluacji.

Podczas trwania projektu „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” - zrealizowanego dzięki dofinansowaniu Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 - 2020, prowadzona była ewaluacja. Na zakończenie każdego z 5 typów zajęć ich uczestnicy i uczestniczki pisemnie, anonimowo wypowiadali się m. in. sugerując tematy, które ich najbardziej interesują i oceniając różne obszary zajęć jak np. prowadzenie, dostosowanie do potrzeb słuchaczy czy przygotowane materiały. Zebrane opinie, wyrażane zarówno na skali, jak również w odpowiedziach na pytania otwarte wraz z ostateczną ankietą wypełnianą po zakończeniu udziału w projekcie, posłużyły do stworzenia na ich bazie metaewaluacji. Zawiera ona dane dotyczące całości projektu, poszczególnych zajęć, opinie i oczekiwania. Serdecznie zapraszamy zarówno beneficjentów zajęć, jak również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badania.

Opinie

Bardzo podobała mi się forma prowadzonych zajęć  t.j. w formie zabawy ale dla nas bardzo pouczającej i budzącej refleksje o nas samych.

Jagoda