Projekt "Pracownia Kompetencji - Aktywny Senior III"

Projekt "Pracownia Kompetencji - Aktywny Senior III" realizowany w okresie 01.10 - 31.12.2015 r. przez Fundację Pracownia Kompetencji skierowany do osób spełniających następujące kryteria: wiek 60+, brak zatrudnienia, zamieszkujących w Legionowie i okolicach.

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty:

 

• „Po co mi Internet?" (6 spotkania x 4 godziny = 24 godziny lekcyjne) – m. in. strony dla seniorów i informacyjne, komunikatory jako szansa nawiązywania i utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi..

• „Trening pamięci" (6 spotkania x 4 godziny = 24 godzin lekcyjnych) – ćwiczenia usprawniające pamięć (krzyżówki, rebusy itp.).

 

Projekt "Pracownia Kompetencji - Aktywniy Senior III" jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społeczności Osób Starszych na lata 2014 - 2020.

asos logo kolor
Podczas trwania projektu „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior III” - prowadzona była ewaluacja. Na zakończenie każdego z 2 typów zajęć ich uczestnicy i uczestniczki pisemnie, anonimowo wypowiadali się m. in. sugerując tematy, które ich najbardziej interesują i oceniając różne obszary zajęć jak np. prowadzenie, dostosowanie do potrzeb słuchaczy czy przygotowane materiały. Zebrane opinie, wyrażane zarówno na skali, jak również w odpowiedziach na pytania otwarte wraz z ostateczną ankietą wypełnianą po zakończeniu udziału w projekcie, posłużyły do stworzenia na ich bazie metaewaluacji. Zawiera ona dane dotyczące całości projektu, poszczególnych zajęć, opinie i oczekiwania. Serdecznie zapraszamy zarówno beneficjentów zajęć, jak również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badania.

 

 

Opinie

Szkolenie było interesujące, nabyta wiedza przyda się na co dzień. Sposób prowadzenia był bardzo docierający do słuchacza, bardzo mi się podobało zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane czekam na inne takie inicjatywy.

Renata