Projekt "Pracownia Kompetencji - Aktywny Senior III"

Projekt "Pracownia Kompetencji - Aktywny Senior III" realizowany w okresie 01.10 - 31.12.2015 r. przez Fundację Pracownia Kompetencji skierowany do osób spełniających następujące kryteria: wiek 60+, brak zatrudnienia, zamieszkujących w Legionowie i okolicach.

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty:

 

• „Po co mi Internet?" (6 spotkania x 4 godziny = 24 godziny lekcyjne) – m. in. strony dla seniorów i informacyjne, komunikatory jako szansa nawiązywania i utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi..

• „Trening pamięci" (6 spotkania x 4 godziny = 24 godzin lekcyjnych) – ćwiczenia usprawniające pamięć (krzyżówki, rebusy itp.).

 

Projekt "Pracownia Kompetencji - Aktywniy Senior III" jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społeczności Osób Starszych na lata 2014 - 2020.

asos logo kolor
Podczas trwania projektu „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior III” - prowadzona była ewaluacja. Na zakończenie każdego z 2 typów zajęć ich uczestnicy i uczestniczki pisemnie, anonimowo wypowiadali się m. in. sugerując tematy, które ich najbardziej interesują i oceniając różne obszary zajęć jak np. prowadzenie, dostosowanie do potrzeb słuchaczy czy przygotowane materiały. Zebrane opinie, wyrażane zarówno na skali, jak również w odpowiedziach na pytania otwarte wraz z ostateczną ankietą wypełnianą po zakończeniu udziału w projekcie, posłużyły do stworzenia na ich bazie metaewaluacji. Zawiera ona dane dotyczące całości projektu, poszczególnych zajęć, opinie i oczekiwania. Serdecznie zapraszamy zarówno beneficjentów zajęć, jak również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badania.

 

 

Opinie

Agnieszka- pani prowadząca mówiła w sposób jasny zrozumiały o zagadnieniach które były dla mnie nie zawsze zrozumiałe z tych wypowiedzi mogę wiele informacji wykorzystać w codziennym życiu.

Hanka