Projekt "Bankierzy Czasu III"

Projekt "Bankierzy Czasu" trwał od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r. - współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

W projekcie przewidziane były następujące formy wsparcia dla niepracujących osób w wieku 60+, mieszkańców/mieszkanek Legionowa i okolic:

Obowiązkowe:

1. Warsztaty „Żeby chciało nam się chcieć" 20 godz. lekcyjnych dla każdego uczestnika/czki (4 grupy x 10 osób x 4 h dydakt. x 5 dni) - wzięło udział 40 beneficjentów/ek ;

2. Warsztaty „Samopomoc i samoorganizacja" 20 godz. lekcyjnych dla każdego uczestnika/czki (4 grupy x 10 osób x 4 h dydakt. x 5 dni) - wzięło udział 40 beneficjentów/ek ;

3. Wyjazdowe „Warsztaty Liderskie" – wzięło udział 12 liderów/ek wyłonionych w trakcie projektu (3 dni - 16 h dydaktycznych)

Fakultatywnie:

1. Spotkania nieformalnych samopomocowych grup zainteresowań:

· „Zdrowie" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „Kultura" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „Trening pamięci" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· Rekreacja" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „IT" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „Rękodzieło" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

2. Warsztaty „Tańce w kręgu"

3. Bank Czasu – wzajemna wymian usług przez uczestników i uczestniczki projektu.

Podsumowanie projektu zostało zawarte w raporcie ewaluacyjnym.

asos logo kolor

Opinie

Było fajnie wykładowczyni kompetentna zajęcia dobrze opracowane.

Lech