Projekt "Bankierzy Czasu III"

Projekt "Bankierzy Czasu" trwał od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r. - współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

W projekcie przewidziane były następujące formy wsparcia dla niepracujących osób w wieku 60+, mieszkańców/mieszkanek Legionowa i okolic:

Obowiązkowe:

1. Warsztaty „Żeby chciało nam się chcieć" 20 godz. lekcyjnych dla każdego uczestnika/czki (4 grupy x 10 osób x 4 h dydakt. x 5 dni) - wzięło udział 40 beneficjentów/ek ;

2. Warsztaty „Samopomoc i samoorganizacja" 20 godz. lekcyjnych dla każdego uczestnika/czki (4 grupy x 10 osób x 4 h dydakt. x 5 dni) - wzięło udział 40 beneficjentów/ek ;

3. Wyjazdowe „Warsztaty Liderskie" – wzięło udział 12 liderów/ek wyłonionych w trakcie projektu (3 dni - 16 h dydaktycznych)

Fakultatywnie:

1. Spotkania nieformalnych samopomocowych grup zainteresowań:

· „Zdrowie" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „Kultura" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „Trening pamięci" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· Rekreacja" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „IT" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

· „Rękodzieło" (2 spotkania miesięcznie w okresie 09-12.2016 r.)

2. Warsztaty „Tańce w kręgu"

3. Bank Czasu – wzajemna wymian usług przez uczestników i uczestniczki projektu.

Podsumowanie projektu zostało zawarte w raporcie ewaluacyjnym.

asos logo kolor

Opinie

Szkolenie było interesujące, nabyta wiedza przyda się na co dzień. Sposób prowadzenia był bardzo docierający do słuchacza, bardzo mi się podobało zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane czekam na inne takie inicjatywy.

Renata