„Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” – materiały

Wszystkie materiały z projektu „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” zostają udostępnione na wolnej licencji Creative Commons na stronie internetowej jako świadectwo projektu, ale przede wszystkim jako zachęta dla innych organizacji, lokalnych liderów i samych seniorów do aktywnego działania, tworzenia angażujących osoby starsze przedsięwzięć. Zapraszamy do korzystania z naszego doświadczenia i zapoznania się z efektami naszej pracy.

Do pobrania:

Materiały szkoleniowe:

Po co mi Internet

Porady prawne i obywatelskie

Trening Pamięci

Nordic Walking

Kuźnia Kompetencji Społecznych

Utwory zamieszczone na stronie są dostępne na Licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie nie komercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Licencja Creative Commons

 

Zakończenie Projektu

„Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II”

Dumni i pełni energii otrzymanej od zadowolonych seniorów i seniorek informujemy, iż dobiegła końca druga edycja projektu „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II” zrealizowanego dzięki dofinansowaniu Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. W projekcie wzięło udział 60 niepracujących osób – kobiet i mężczyzn – w wieku 60+ z Warszawy i okolic. Brali oni czynny udział w warsztatach „Kuźnia Kompetencji Społecznych” oraz Nordic Walking. Z zaangażowaniem uczestniczyli również w zajęciach edukacyjnych: poradach prawnych i obywatelskich, treningu pamięci i praktycznych ćwiczeniach „Po co mi Internet?”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu - mamy nadzieję, że nadal wytrwale i z zapałem maszerujecie wyposażeni w otrzymane od nas kijki i kurtki bez względu na pogodę niosąc innym pozytywne przesłanie: „Emerytura to czas na aktywność !”

Pozdrawiamy i do zobaczenia podczas spacerów!

asos2014a

Dwie ostatnie grupy absolwentów naszych zajęć, podczas przygotowań do listopadowego spaceru Nordic Walking oraz warsztatów z treningu pamięci.

 

Gra miejska "Działania zamiast słów"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego nasze wspólne zmagania z Gry Miejskiej, które mimo mrozu odbyły się w bardzo przyjemnej atmosferze.
https://www.youtube.com/watch?v=Nzwc7OMkAKM

 

„Działania zamiast słów” - gra miejska, która budzi emocje i uczy

10,11,12 oraz 19 grudnia 2014 r. po ulicach Legionowa w nietypowy dla siebie

sposób poruszało się kilka grup uczniów ze szkół podstawowych.

Uczniowie i uczennice klas 4 – 6, łącznie 15 klas z czterech legionowskich szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Niepubliczna Szkoła

Podstawowa im. Jana Pawła II, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów

Polskich STO wzięło udział w nieszablonowej rozgrywce.

Gra „Poczuj to na własnej skórze” rozgrywana w ramach projektu "Deklaracja

życzliwości – Nie wykluczam!”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla

Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Została zorganizowana i

przeprowadzone przez Fundację Pracownia Kompetencji, harcerzy Hufca Legionowo

oraz Plonskapress.

Czytaj więcej: „Działania zamiast słów” - gra miejska, która budzi emocje i uczy
 

04.11.2014 Asos II Pierwsi absolwenci

Dwie grupy ukończyły już projekt „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II”, oto krótka kronika ich aktywności podczas zajęć z Nordic Walkingu oraz warsztatów komputerowych.

absolwenci

 

04.11.2014 Asos II Nordic Walking

Tak oto grupa III przygotowywała się do treningu z kijkami. Zajęcia z Nordic Walkingu to nie tylko spacerowanie, to także nauka odpowiedniego dopasowania kijków oraz ruchów, które obowiązują podczas treningu. Seniorzy ćwiczą fizycznie, ale także uczą się techniki oraz zasad bezpiecznego uprawiania sportu, jakim jest Nordic Walking. 

nordic

 

Opinie

Wspaniałe zajęcia! Bardzo dobrze prowadzone i bardzo ciekawe, pożyteczne dla każdego wieku –

nie tylko trzeciego :).

Henryk