Diagnoza potrzeb nasielskich seniorów

Kategoria: Artykuły Opublikowano: 12 styczeń 2015

Kolejny etap projektu "Nasielscy seniorzy 60+ współtworzą senioralną strategię działań

miasta” mamy już za sobą. W dniach 26-27 listopada 2014 roku przedstawicielki Fundacji

Pracownia Kompetencji Agnieszka Żychalak i Klaudia Rukszan przeprowadziły w Nasielsku

spacery diagnostyczne i kawiarenki konsultacyjne.

W czasie trzech spacerów po Nasielsku przeprowadzonych różnymi trasami, w świetle dnia i

po zmroku seniorzy i seniorki badali dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób

starszych. Uczestnicy spacerów na bieżąco zgłaszali uwagi na temat napotkanych po drodze

przeszkód i utrudnień.

Istotnym elementem diagnozy potrzeb nasielskich seniorów były również kawiarenki

konsultacyjne poświęcone trzem tematom: edukacji i kulturze, sferze obywatelskiej oraz

zdrowiu i rekreacji. W czasie kameralnych spotkań przy herbacie i ciastkach dyskutowaliśmy

o potrzebach i oczekiwaniach starszych mieszkańców Nasielska w tych najbardziej dla nich

ważnych obszarach.

Zapraszamy do fotorelacji!!.