„Działania zamiast słów” - gra miejska, która budzi emocje i uczy

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 29 grudzień 2014

10,11,12 oraz 19 grudnia 2014 r. po ulicach Legionowa w nietypowy dla siebie

sposób poruszało się kilka grup uczniów ze szkół podstawowych.

Uczniowie i uczennice klas 4 – 6, łącznie 15 klas z czterech legionowskich szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Niepubliczna Szkoła

Podstawowa im. Jana Pawła II, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów

Polskich STO wzięło udział w nieszablonowej rozgrywce.

Gra „Poczuj to na własnej skórze” rozgrywana w ramach projektu "Deklaracja

życzliwości – Nie wykluczam!”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla

Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Została zorganizowana i

przeprowadzone przez Fundację Pracownia Kompetencji, harcerzy Hufca Legionowo

oraz Plonskapress.

Podczas każdego z czterech dni odbywały się dwie tury zmagań, trwające:

tura pierwsza od 10.00 do 12.00 (ze zbiórką dla organizatorów o 8.40);

tura druga od 12.00 do 14.00 (zbiórka dla organizatorów o 11.30).

Trasa gry obejmowała cztery charakterystyczne i często odwiedzane, nie tylko przez

mieszkańców Legionowa, miejsca. W różnej kolejności, choć startując ze wspólnego

punktu – Centrum Handlowe Błękitne, grupy pokonywały wyznaczone wcześniej

szlaki na: pocztę, straż miejską oraz do muzeum historycznego, sprawdzając i

oceniając dostępność tras oraz budynków użyteczności publicznej dla osób z

różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wydawane przez uczestników i uczestniczki gry oceny mogły być celne, trafne

i bezstronne dzięki temu, że oni sami wcielili się w role osób z niepełnosprawnością.

Korzystając z otrzymanych na czas gry wózków inwalidzkich, opasek na oczy,

stoperów do uszu, spacerujący pokonywali kolejne odcinki szlaku, poznając je i

badając z pozycji osób z dysfunkcją ruchową, niewidomych i niesłyszących.

Bezpieczeństwa graczy pilnowali harcerze, wolontariusze, organizatorzy, ale również

oni sami – część grupy stanowiły osoby na własnej skórze doświadczające trudności

osób niepełnosprawnych w poruszaniu się po mieście, zaś część osób pełniła role

ich przewodników. Na szlaku uczestnicy wymieniali się między sobą rolami, tak aby

każdy mógł dzięki własnemu doświadczeniu przekonać się o barierach, na które

natykają się osoby z poszczególnymi typami niepełnosprawności. Każdej z grup

podczas wędrówki towarzyszył także substytut psa przewodnika w formie balonu.

Celem gry było uwrażliwienie na potrzeby oraz bariery komunikacyjne, z którymi na

co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnością, jak również wspieranie działań

na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy dzielnie pokonywali kolejne odcinki swoich tras, zadawali

pytania o dostępność dla niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej i

odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę i umiejętność świadomej pomocy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom gry, równocześnie

dziękujemy im za zaangażowanie i cieszymy się z poziomu wiedzy, który

zaprezentowali ! Gratulujemy również nauczycielom, widać wkład pracy !

 Zapraszamy do fotorelacji!

collage2