9.09.2014 "Rozpoczynamy zajęcia z następnymi grupami"

„Pracownia Kompetencji - Aktywny Senior II” - 10.09.2014 r. kolejni seniorzy rozpoczną cykl bezpłatnych warsztatów. W najbliższą środę uczestnicy wezmą udział w Kuźni Kompetencji Społecznych (w dwóch kolejnych grupach o 9.30 oraz 12.45). W podobnym czasie – od 10 oraz 12.15 seniorzy z poprzednich grup kontynuować będą swe spacery z kijkami. Ostatnie dwie grupy, ruszające 13 października, nadal czekają na część swych uczestników. Serdecznie zapraszamy:).