Zarząd

Agnieszka Żychalak - Prezeska Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 1997 roku związana z III sektorem. Autorka i realizatorka wielu projektów promujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Inicjatorka i założycielka pierwszej w Warszawie agencji zatrudnienia specjalizującej się w doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy dla osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji i materiałów szkoleniowych związanych z problematyką niepełnosprawności. W latach 2004-2005 członkini zarządu i wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, w latach  2009-2010 członkini zarządu Fundacji TUS, a w latach 2010-11   Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią. Ekspertka współpracująca z PFRON, MPiPS, Ecorysem – asesorka oceniająca aplikacje grantowe. Trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aplikowania o fundusze.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Klaudia Rukszan - Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka UW, od 2001r. związana z NGO, m.in. jako: metodolog szkoleń dla dzieci i młodzieży; autorka artykułów i publikacji na temat aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, współpracowniczka z portalami w  www.ngo.pl i www. prawosocjalne.pl ; spec. ds. promocji i rekrutacji szczególnie grup defeworyzowanych oraz koordynatorka kampanii społecznych i informacyjnych (Fundacja TUS), trenerka szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Zespół

Sylwester Żychalak – animator Banku Czasu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Związany z NGO od 1998 r. Doświadczenie zdobył jako: współorganizator akcji „Wycieczka za worek ziemniaków” i „Tornister pełen szczęścia” (wolontariat), trener wolontariuszy oraz asystent ds. finansowych w Stowarzyszeniu Dzielimy się tym co mamy”, koordynator działania związanego z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w projekcie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, współorganizator „Świątecznej Zbiórki Żywności” i kierownik magazynu w „Banku Żywności SOS” w Warszawie.

 

 

Misja i cele

Misja Fundacji

M Misją naszej Fundacji jest zapobieganie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku 50+ oraz osób z terenów wiejskich

 

Celami Fundacji są:

01 Podnoszenie poziomu aktywności osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w życiu zawodowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym;

02 Wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia;

03 Kształtowanie postaw obywatelskich osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

 

Strona 1 z 2

Opinie

Agnieszka- pani prowadząca mówiła w sposób jasny zrozumiały o zagadnieniach które były dla mnie nie zawsze zrozumiałe z tych wypowiedzi mogę wiele informacji wykorzystać w codziennym życiu.

Hanka