Misja i cele

Kategoria: O nas Opublikowano: 26 sierpień 2013

Misja Fundacji

M Misją naszej Fundacji jest zapobieganie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku 50+ oraz osób z terenów wiejskich

 

Celami Fundacji są:

01 Podnoszenie poziomu aktywności osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w życiu zawodowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym;

02 Wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia;

03 Kształtowanie postaw obywatelskich osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.