O Fundacji

Kategoria: O nas Opublikowano: 26 sierpień 2013

Fundacja Pracownia Kompetencji (FPK) została założona w 2012 roku. Jest członkiem Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Na poziomie lokalnym prowadzimy działania skierowane na aktywizacje społeczną seniorów z Warszawy. Projekt „Aktywny Senior” ma na celu przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych, jednocześnie dążąc do poprawy jakości ich życia.

Działamy również  na poziomie ogólnopolskim. Wychodząc naprzeciw potrzebie dostosowania standardów obsługi osób z niepełnosprawnością, do wymogów Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę we wrześniu 2012 roku, prowadzimy szkolenia dla Urzędów Pracy i NGO pt. „Doradztwo Zawodowe dla Osób Niepełnosprawnych”.