30.07.2014 "Legionowianie 60+..." Praca nad Strategią

W dniu 27 czerwca rozpoczęły się  prace nad strategią zespołów tematycznych:
edukacja + kultura, zdrowie + rekreacja, sfera obywatelska,w których skład wchodzą eksperci
(wolontariusze) z różnych dziedzin zależnie od tematu.
W każdym zespole uczestniczy przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego oraz seniorzy.
Prace będą trwały do września tego roku i w tym też czasie powstanie wstępna wersja strategii.