28.07.2014 Deklaracja Życzliwości - Nie wykluczam

Z przyjemnością informujemy iż z dniem 1 marca 2014 r. ruszyliśmy z projektem społeczno-edukacyjnym skierowanym do dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych, uczących się w Legionowie.

Chcemy w formie zabawy nauczyć dzieci postaw tolerancji, szacunku w stosunku do osób z niepełnosprawnością i dać im możliwość praktycznego działania wykorzystującego nabytą wiedzę. Dlatego też w atrakcyjnych formach takich jak: gra komputerowa, gra miejska, zajęcia edukacyjne – planujemy nauczyć 200 dzieci tolerancji dla odmienności w Internecie.

Dzieci przekonają się jak funkcjonują niepełnosprawni na wózkach, z zasłoniętymi oczami i uszami będą pokonywać bariery swojego miasta oraz odwiedzą „Niewidzialną Wystawę”. Pozwoli im to lepiej zrozumieć świat i problemy osób z niepełnosprawnością oraz zwiększy ich aktywność obywatelską, wrażliwość i tolerancję, jak również zachęci do bezinteresownych działań.

                Zorganizowana zostanie wystawa prac graficznych pt. „Nie wykluczam!”, które będą wykorzystywane w publikacji dotyczącej działań antydyskryminacyjnych i zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie. Młodzież szkolna będzie zapraszana na wywiady i rozmowy na temat tolerancji do lokalnego radia i legionowskiej telewizji kablowej. Uczniowie pod opieką nauczycieli stworzą swoją „Deklarację życzliwości” – spis zasad i przemyśleń dotyczących równego traktowania osób z niepełnosprawnością.

                Projekt kończy się w styczniu 2015 r. uroczystym spotkaniem w Legionowskim Ratuszu z udziałem przedstawicieli Miasta, którym dzieci wręczą do podpisania” Deklarację życzliwości i zaprezentują swoje prace.

partner1

 

patronat 1     eog1

 

medialny