„Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta”

Liderem tego projektu jest legionowskie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Nasza Fundacjauczestniczy w działaniach jako partner. Od marca 2014 r. do marca 2015 r. będziemy realizować w Legionowie działania partycypacyjne, w wyniku których powstanie i zostanie uchwalona legionowska strategia senioralna.

W ramach projektu odbędzie się:

1. analiza dotychczasowych działań miasta Legionowo skierowanych do seniorów/ek – badanie ankietowe legionowskich jednostek samorządowych

2. diagnoza potrzeb legionowskich seniorów/ek – pytanie o jakość usług, z których korzystają oraz problemów jakie napotykają w mieście-ankieta na grupie 60+ (500 os.):

• 3 spacery diagnostyczne

• 3 kawiarenki konsultacyjne (30 os.)

3. opracowanie wyników badań diagnostycznych wraz z rekomendacjami – raport z analizy zebranych materiałów oraz rekomendacje.

4. przedstawienie rekomendacji władzom Legionowa i radnym na spotkaniu w Ratuszu zainteresowanych stron przy reprezentacji seniorów/ek (100 os.)

5. praca nad Strategią – powstaną 3 zespoły: zdrowie+rekreacja, sfera obywatelska, edukacja+kultura.

6. konsultacje wstępnej wersji Strategii – wypracowanie rekomendacji z legionowskimi seniorami/kami

poprzez:

• wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miasta oraz w legionowskich NGO

• możliwość zgłaszania uwag przez telefon i e-mail

7. warsztaty (4 spotkania, na każdym ok. 10 seniorów/ek x 3 tematy x 4h – łącznie 120 uczestników/czek) – przedstawienie abstrakcyjnego dla „zwykłych obywateli” dokumentu Strategii w jak najbardziej przystępny sposób.

8. wprowadzenie wyników konsultacji (rekomendacji) do Strategii, opracowanie jej ostatecznej wersji i przyjęcie jej przez samorząd miasta Legionowo w formie uchwały.

9. event w Ratuszu – podsumowanie projektu, w głównym holu Ratusza zostanie zorganizowana wystawa zdjęć dokumentujących partycypacyjne działania seniorów/ek w projekcie.

Szczególnym zadaniem Fundacji Pracownia Kompetencji jest przeprowadzenie spacerów diagnostycznych i kawiarenek obywatelskich, koordynacja dwóch zespołów tematycznych (sfera obywatelska, edukacja+kultura) oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach konsultacji wstępnej wersji strategii, jednakże uczestniczymy we wszystkich działaniach projektu.

 

Clipboard01