„Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta”

Kategoria: Projekty Archiwalne
Opublikowano: 25 lipiec 2014

Liderem tego projektu jest legionowskie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Nasza Fundacjauczestniczy w działaniach jako partner. Od marca 2014 r. do marca 2015 r. będziemy realizować w Legionowie działania partycypacyjne, w wyniku których powstanie i zostanie uchwalona legionowska strategia senioralna.

W ramach projektu odbędzie się:

1. analiza dotychczasowych działań miasta Legionowo skierowanych do seniorów/ek – badanie ankietowe legionowskich jednostek samorządowych

2. diagnoza potrzeb legionowskich seniorów/ek – pytanie o jakość usług, z których korzystają oraz problemów jakie napotykają w mieście-ankieta na grupie 60+ (500 os.):

• 3 spacery diagnostyczne

• 3 kawiarenki konsultacyjne (30 os.)

3. opracowanie wyników badań diagnostycznych wraz z rekomendacjami – raport z analizy zebranych materiałów oraz rekomendacje.

4. przedstawienie rekomendacji władzom Legionowa i radnym na spotkaniu w Ratuszu zainteresowanych stron przy reprezentacji seniorów/ek (100 os.)

5. praca nad Strategią – powstaną 3 zespoły: zdrowie+rekreacja, sfera obywatelska, edukacja+kultura.

6. konsultacje wstępnej wersji Strategii – wypracowanie rekomendacji z legionowskimi seniorami/kami

poprzez:

• wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miasta oraz w legionowskich NGO

• możliwość zgłaszania uwag przez telefon i e-mail

7. warsztaty (4 spotkania, na każdym ok. 10 seniorów/ek x 3 tematy x 4h – łącznie 120 uczestników/czek) – przedstawienie abstrakcyjnego dla „zwykłych obywateli” dokumentu Strategii w jak najbardziej przystępny sposób.

8. wprowadzenie wyników konsultacji (rekomendacji) do Strategii, opracowanie jej ostatecznej wersji i przyjęcie jej przez samorząd miasta Legionowo w formie uchwały.

9. event w Ratuszu – podsumowanie projektu, w głównym holu Ratusza zostanie zorganizowana wystawa zdjęć dokumentujących partycypacyjne działania seniorów/ek w projekcie.

Szczególnym zadaniem Fundacji Pracownia Kompetencji jest przeprowadzenie spacerów diagnostycznych i kawiarenek obywatelskich, koordynacja dwóch zespołów tematycznych (sfera obywatelska, edukacja+kultura) oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach konsultacji wstępnej wersji strategii, jednakże uczestniczymy we wszystkich działaniach projektu.

 

Clipboard01

 

 

 

Aktywny Senior II

Kategoria: Projekty Archiwalne
Opublikowano: 25 lipiec 2014

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 warszawscy seniorzy (osoby w wieku 60+) mogą skorzystać z następujących, bezpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych ponownie przez Fundację Pracownia Kompetencji:

1. Warsztaty „Kuźnia kompetencji społecznych"

• program obowiązkowy dla każdego uczestnika, inicjujący jego udział w projekcie;

• mający na celu wzmocnienie postaw aktywnych, wzrost wiary we własne siły, umiejętności i możliwości, odnalezienie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, poprawę skutecznej komunikacji w codziennym życiu, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów destrukcyjnie wpływających na skuteczność podejmowanych działań, wzmocnienie postawy kreatywnej i pobudzającej do podejmowania wyzwań.

Czas trwania - 12 godzin lekcyjnych (4 spotkania x 3 godziny lekcyjne).

2. Zajęcia edukacyjne

Seniorzy mają możliwość wyboru co najmniej dwóch interesujących ich tematów lub skorzystania ze wszystkich bezpłatnych warsztatów:

• „porady prawne i obywatelskie" (3 spotkania x 3 godziny = 9 godzin lekcyjnych)

– m. in. zadłużenia, świadczenia socjalne, prawa konsumenta – umowy pułapki, piramidy finansowe;

• „po co mi Internet?" (3 spotkania x 3 godziny = 9 godzin lekcyjnych) – m. in. strony dla seniorów i informacyjne, komunikatory jako szansa nawiązywania i utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi;

• „trening pamięci" (3 spotkania x 3 godziny = 9 godzin lekcyjnych) – ćwiczenia usprawniające pamięć (krzyżówki, rebusy itp.).

3. Zajęcia z Nordic Walking – spacery z kijkami pod okiem trenerki

• jest to bardzo popularna forma aktywności ruchowej osób starszych, jednakże niewielu seniorów uprawia ją w sposób prawidłowy, co zamiast polepszać, może pogarszać ich stan zdrowia;

• pod okiem fachowej trenerki, doświadczonej w prowadzeniu grup seniorów, uczestnicy treningów nabędą umiejętności prawidłowego chwytu, odpowiedniej regulacji długości kijków, właściwej sekwencji kroków, wyboru optymalnego tempa i długości trasy.

Czas trwania - 8 godzin lekcyjnych dla jednego uczestnika (raz w tygodniu 2 godziny).

 

Sposób organizacji zajęć:

• warsztaty zaplanowane są dla małych grup (ok. 10 osób), co gwarantuje aktywnyudział wszystkich uczestników;

• zajęcia warsztatowe będą się odbywać w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, zapewniony zostanie drobny poczęstunek;

• zajęcia z Nordic Walking prowadzone będą na powietrzu;

• uczestnictwo w całym projekcie jest bezpłatne;

• każdy z uczestników, który zakończy projekt (weźmie udział w wybranych przez siebie zajęciach) otrzyma w prezencie kijki do Nordic Walking oraz kurtkę przeciwdeszczową, dzięki czemu będzie mógł kontynuować treningi we własnym zakresie bez względu na pogodę.

 

Projekt pt. „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior II" realizowany w okresie 01.07-31.12.2014 r. przez Fundację Pracownia Kompetencji skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria: wiek 60+, brak zatrudnienia, wystarczający stopień sprawności zdrowotnej do udziału w zajęciach Nordic Walking.

 

Do pobrania:

Ulotka informacyjna projektu Aktywny Senior II

 

asos logo kolor

 

Aktywny Senior

Kategoria: Projekty Archiwalne
Opublikowano: 27 sierpień 2013

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS II) warszawscy seniorzy (osoby w wieku 60+) mogą skorzystać z następujących zajęć i warsztatów organizowanych przez Fundację Pracownia Kompetencji:

 

1. Warsztaty „Kuźnia kompetencji społecznych"

 • program obowiązkowy dla każdego uczestnika inicjujący jego udział w projekcie;
 • mają na celu wzmocnienie postaw aktywnych, wzrost wiary we własne siły, umiejętności i możliwości, odnalezienie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, poprawę skutecznej komunikacji w codziennym życiu, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów wpływających negatywnie na skuteczność podejmowanych działań, wzmocnienie postawy kreatywnej i inicjującej działania.

Czas trwania - 20 godzin lekcyjnych (4 dni po 5 godzin lekcyjnych).

2. Zajęcia edukacyjne

Seniorzy mogą wybrać najbardziej interesujące ich tematy (minimum 2), ale mogą też skorzystać ze wszystkich:

 • „zdrowe żywienie" (5 godzin lekcyjnych) - m. in. obalanie mitów żywieniowych, zbilansowana dieta, suplementy, szkodliwość konserwantów itp.,
 • „porady prawne i obywatelskie" (5 godzin lekcyjnych) - m. in. zadłużenia, świadczenia socjalne, prawa konsumenta - umowy pułapki, piramidy finansowe,
 • „po co mi Internet?" (5 godzin lekcyjnych) - m. in. strony dla seniorów, strony informacyjne, komunikatory jako szansa nawiązania i utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi,
 • „trening pamięci" (5 godzin lekcyjnych) - ćwiczenia usprawniające pamięć (krzyżówki, rebusy itp.).

3. Zajęcia z Nordic Walking - spacer z kijkami pod okiem trenera

 • Jest to bardzo popularna forma aktywności ruchowej osób starszych, jednakże niewielu seniorów uprawia go w sposób prawidłowy, co zamiast polepszać, może pogarszać ich stan zdrowia.
 • Pod okiem fachowej trenerki, doświadczonej w prowadzeniu grup seniorów uczestnicy treningów nabędą umiejętność prawidłowego chwytu, odpowiedniej regulacji długości kijków, właściwej sekwencji kroków, optymalnego tempa i długości trasy.

Czas trwania - 10 godzin lekcyjnych dla jednego uczestnika (raz w tygodniu 2 godziny).

Sposób organizacji zajęć:

 • Zajęcia warsztatowe zaplanowane są dla małych grup (ok. 10 osób), co gwarantuje aktywny udział wszystkich uczestników.
 • Zajęcia warsztatowe będą się odbywać w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, zapewniony zostanie drobny poczęstunek. Zajęcia z Nordic Walking będą się obywać na powietrzu.
 • Udział w całym projekcie jest bezpłatny.
 • Każdy z uczestników, który zakończy udział w projekcie (weźmie udział w wybranych przez siebie zajęciach) otrzyma w prezencie kijki do Nordic Walking, dzięki czemu będzie mógł kontynuować treningi we własnym zakresie.

Projekt pt. „Pracownia Kompetencji – Aktywny Senior" realizowany w okresie 01.06 - 31.12.2013 r. przez warszawską Fundację Pracownia Kompetencji skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria: wiek 60+, brak zatrudnienia, wystarczający stopień sprawności zdrowotnej do udziału w zajęciach Nordic Walking.

Do pobrania:

 Materiały szkoleniowe:

Po co mi internet

Porady prawne i obywatelskie

Trening Pamięci 

Zdrowe Żywienie

Nordic Walking

Kuźnia Kompetencji Społecznych

 

 • Licencja Creative Commons 

Utwory zamieszczone na stronie są dostępne na Licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie nie komercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Raport ewaluacyjny znajdziecie Państwo tutaj

asos logo